Vi som jobbar här är:

   Dimitrios Konstas      tandläkare fr.o.m 1999 verksamhetschef  

   Lisbeth Andersson    tandhygienist

     (Gick till pension efter 46 års arbete)

                    Grattis Lisbeth!

Anja Eivin Rudquist    tandsköterska

    Annika Lind                tandsköterska

   Liselott Stranne   tandsköterska

Olga Konsta

tandläkare fr.o.m 1998      verksamhetschef

   Sonny Ström    tandhygienist